La Brava
La Brava
0,00 DKK

Persondatapolitik

Persondatapolitik for La Brava ApS

Dette dokument redegør for, hvordan La Brava håndterer og evt. behandler personoplysninger. 

Generelt

Med personalepoitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

  • udfyldelse af indmeldingsblanket til nyhedsbrev
  • bestilling af et arrangement
  • oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant / Dinner transpotable
  • henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig

La Brava er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.


Vores kontaktoplysninger er:


La Brava

Sønderskovvej 14

8362 Hørning

Tlf:40444263

Mail: mail@Labrava.dk

Databeskyttelsesrådgiver

La Brava lader sig rådgive af Horesta  

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi ikke oplysninger før du sender en ordre eller et spørgsmål.

Disse oplysninger gemmes maksimum 5 år med mindre de bruges kontinuerligt.

Køb
Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • 1. Fulde navn, faktura adresse samt evt. leveringsadresse
  • 2.Oplysninger gemmes så længe de er relevante, f.eks. enkelte ordre gemmes oplysningerne til ordren er betalt og ikke kan sendes retur, ved faste kunder gemmer vi oplysninger så længe vi handler.

Jobansøgninger
Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

  • 1. Fulde navn, uddannelse og adresse
  • 2. For at kunne kontakte ansøger
  • 3. Oplysninger gemmes max. 1 år

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på mail@Labrava.dk eller 40444263.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

La Brava har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang under dine rettigheder.

 

Datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration
Pkt. 1.
Som led i personaleadministrationen håndterer La Brava oplysninger om sine medarbejdere. Det sker under overholdelse af persondataforordningen, herunder kravene om datasikkerhed. Sørger for, at alle personoplysninger i personaleadministrationen er beskyttet, så ingen oplysninger ødelægges, forsvinder eller forringes, ligesom ingen oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med gældende krav.

Pkt. 2.
Adgangen til oplysninger om medarbejderne er begrænset til så få personer som muligt. Udelukkende personer med et sagligt behov for det, har adgang til oplysningerne.

Pkt. 3.
Alle medarbejdere, der har adgang til personoplysninger, er oplært og instrueret i, hvordan de håndterer og beskytter oplysningerne.

Pkt. 4. Personoplysninger, der findes i papirform opbevares aflåst, når de ikke bruges. Alle fysiske dokumenter med personaleoplysninger makuleres inden de smides ud.

Pkt. 5. Alt elektronisk udstyr, der bruges til håndtering af personaleoplysninger, er forsynet med et password. Kun medarbejdere, der skal have adgang til personaleoplysningerne kender adgangskoden.

Pkt. 6. La Brava registrerer, hvis nogen forgæves har forsøgt at få adgang til virksomhedens IT-systemer med følsomme personoplysninger. Registreres der tre adgangs-forsøg i træk, blokerer vi for yderligere forsøg. Hvis der sker et sikkerhedsbrud, som kræver anmeldelse til Datatilsynet, sker denne anmeldelse senest 72 timer, efter at sikkerhedsbruddet er kendt.

Pkt. 7. Personaleoplysninger opbevares på print i en personale mappe der står i aflåst skab med kun 3 nøgler.

Personalleoplysninger der er lagret på en USB-nøgle eller andre bærbare aggregater.beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Derfor anvender La Brava adgangskoder og kryptering, eller opbevarer USB-nøgler aflåst.

Pkt. 11. Når dataudstyr, der indeholder personoplysninger, sendes til reparation eller service, eller skal kasseres, sørger La Brava for, at ingen personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab. Det indebærer blandt andet, at datamediet i videst muligt omfang renses for oplysninger, og at der i fornødent omfang tages sikkerhedskopi. Tilsvarende gælder, hvis dataudstyr stilles til rådighed for en anden medarbejder.

Pkt. 12. Når vi bruger eksterne databehandlere til at håndtere persondata, indgår La Brava en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.


 

 

VisaMastercardMobilepay

VisaMastercardMobilepay