La Brava
La Brava
0,00 DKK

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.1 Disse Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og ydelser på denne hjemmeside til levering i Danmark.

 

2 UDBYDER

2.1 Udbyder er: La Brava Gastronomi ApS, CVR 39462907, Sønderskovvej 14 - 8362 Hørning, Tlf: +45 40 44 42 63, Email: mail@Labrava.dk

 

3 AFTALEINDGÅELSE

3.1 Du vælger de Buffet, menu, tapas, drikkevarer til dit arrangement. Du kan se, rette og slette de valgte varer i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ’gennemfør betaling’. Du vil blive bedt om at acceptere disse Salgs- og Leveringsbetingelser.

3.2 Der er IKKE indgået nogen bindende aftale mellem os, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra os på den mailadresse, som du har oplyst ved bestillingen.

3.3 Du skal være fyldt 18 år for at kunne foretage køb af drikkevarer, der indeholder alkohol. Hvis du ikke er fyldt 18 år, må du kun købe drikkevarer, der ikke indeholder alkohol.

 

4 BESKRIVELSE AF DE VARER OG YDELSER , SOM DU KAN KØBE

4.1 På denne hjemmeside kan du købe mad ud af huset i gourmet kvalitet samt div. Vine.

4.2 Det mad, som du kan købe, er nærmere beskrevet på den specifikke side på hjemmesiden, hvor du vælger lige akkurat den buffet, menu..., der skal overføres til din indkøbskurv.

4.3 Har du spørgsmål til dine Varer eller tidspunktet for forventet levering, kan du kontakte os på vores e-mailadresse.

 

5 BETALING

5.1 Vi modtager Mobilepay følgende betalingskort: Visa og Mastercard

5.2 Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør.

5.3 Der opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen, hvis La Brava i henhold til gældende lovgivning er berettiget hertil. Gebyret vil da blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

5.4 Ved modtagelsen af din bestilling reserveres købesummen og den hæves når produktionen begynder at blive forberedt 1 dag før leveringsdatoen. Bemærk der skal forudbetales da der er tale om madvarer som vi indkøber og producerer specielt til dig.

5.5 Der afregnes i danske kroner, DKK

 

6 PRIS OG OMKOSTNINGER

6.1 Alle priser på hjemmesiden er angivet inklusive moms. Herudover skal du betale eventuelle forsendelsesomkostninger, der vil blive oplyst på bestillingssiden, inden du bliver bedt om at klikke på ’gennemfør betaling’. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte forsendelsesomkostninger og gebyrer for betaling ved brug af betalings- og kreditkort.

6.2 Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse over den samlede købesum samt forsendelsesomkostninger i din indkøbskurv inden du klikker på ’gennemfør betaling’. Eventuelt gebyr for betalingskort oplyses ved valg af betalingskort.

 

7 LEVERING

7.1 Afhentningssted eller leveringssted og udleveringstidspunkt for udlevering af varer og ydelser angives i forbindelse med, at du afgiver din bestilling. Når du vælger din første vare eller ydelse vil du blive spurgt til hvilken udleveringstype du ønsker og prisen oplyses samtidig.

7.2 Levering er sket, når dine varer og ydelser i overensstemmelsen med vores aftale er stillet til din disposition på den aftalte udleveringsadresse. Har du angivet i din bestilling at dine varer kan placeres ved hoveddør eller andet sted, hvis du ikke er hjemme, er levering sket, når dine Varer er stillet til din disposition på dette sted. Er du ikke Hjemme og kan vi ikke telefonisk få fat på dig, har du ikke angivet at dine varer og ydelser skal placeres et bestemt sted, placeres Varer hoveddør hvis muligt ellers tager vi det med igen til senerer selvafhentning.

7.3 Har du spørgsmål til leveringen, kan du kontakte os på vores hjemmeside

7.4 Om vi kan levere til din adresse og prisen kan du se ved at indtaste din adresse i forbindelse med du vælger dit første produkt.

 

8 AFBESTLLING

8.1. Afbestilling skal ske skriftligt til vores e-mail adresse (se pkt 2.1), således at afbestilling er modtaget hos os minimum 7 hele hverdage før det aftalte leveringstidspunkt. Ved afbestillingen modtager du en bekræftelse på, at afbestillingen er modtaget.

Nægtes modtagelse af bestillingen eller afhentes bestillingen ikke på den aftalte leveringsdato, betales fuld pris for hele bestillingen, da ordren er indkøbt og produceret til din ordre og der er tale om let fordærvelige varer.

 

9 FORCE MAJEURE

9.1 Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering der skyldes force majeure.

 

10 FORTRYDELSESRET

10.1 Efter Forbrugeraftaleloven har forbrugere som hovedregel ret til at fortryde deres køb på nettet uden begrundelse inden for en frist på 14 dage.

10.2 Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes almindeligvis fra den dag, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

10.3 Mange af de varer og ydelser, som vi sælger, er dog undtaget fra fortrydelsesretten. Generelt drejer det drejer sig om:

Fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads,

Ferske fødevarer, herunder kølevarer samt andre varer som må antages at blive forringet eller fordærvet hurtigt,

Kolonial- og konservesvarer samt øvrige varer som af sundheds- og hygiejnemæssige årsager er leveret forseglet og hvor forseglingen/emballagen er blevet brudt,

Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som vi ikke har indflydelse på,

Tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder events og madkurser, når det følger af aftalen på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende ydelse skal udføres. Herunder også køb og salg af nytårsmenuer. Visse events eller madkurser kan være planlagt til at blive afholdt inden fortrydelsesfristens udløb er gennemført.

 

11 UDNYTTELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

11.1 Har du fortrydelsesret, og ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du meddele os – via vores e-mail adresse (se pkt. 2.1) – din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring.

11.2 Har du fortrydelsesret, vil fortrydelsesfristen være overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

12 FØLGERNE AF AT FORTRYDE ET KØB

12.1 Har du fortrydelsesret, og vælger du at udnytte denne indenfor fortrydelsesfristen, refunderer vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste tilbudte standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende, se dog nærmere nedenfor om fortrydelse af varekøb.

12.2 Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

13 SÆRLIGT VEDRØRENDE FORTRYDELSE AF VAREKØB

13.1 Vi kan udskyde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget de varer og ydelser retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret dine Varer og ydelser til os, alt efter hvad der sker først.

13.2 Du skal returnere dine Varer og ydelser til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du gør fortrydelsesretten gældende. Fristen er overholdt, hvis du returnerer dine varer og ydelser inden udløbet af de 14 dage. Du bærer risikoen for dine varer og ydelser indtil vi har modtaget dem retur.

13.3 Du skal selv afholde de direkte udgifter, der er forbundet med tilbagelevering af dine Varer og ydelser.

13.4 Kontakt os altid inden du returnerer vin. Vi forbeholder os ret til at anvise anden returneringsform end postbesørgelse mod at afholde meromkostningen.

13.5 Du hæfter kun for eventuel forringelse af de bestilte Varers og Ydelsers værdi, som skyldes anden håndtering end den håndtering, som har været nødvendigt for at du kunne fastslå Varernes og Ydelsernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

14 HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN ELLER YDELSEN – REKLAMATION

14.1 Vi bestræber os altid på at levere korrekte og mangelfrie varer.

14.2 Skulle du alligevel modtage en Vare, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på telefon, så vi kan rette eventuelle fejl.

14.3 Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os.

14.4 Vi dækker dine omkostninger ved returneringen.

 

15 REKLAMATION – VARER OG YDELSER

15.1 Købelovens regler om mangler finder anvendelse.

15.2 Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Ved reklamation over fødevarer og drikkevarer beder vi dig give os besked hurtigst muligt efter du har opdaget manglen og samme dag efter modtagelsen. Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller returnering af købesummen.

 

16 SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

16.1 Ønsker du at klage over en vare eller ydelse, som du har købt hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

16.2 Du kan også klage til Center for Klageløsning, c/o Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000. Forbrugerklager kan også indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

16.3 Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

 

17 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

17.1 vores hjemmeside stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende den. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af hjemmesidens indhold og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.

17.2 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

17.3 De i disse Salgs- og Leveringbetingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

 

18 PERSONDATA

18.1 For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger: dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail

18.2 Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte Varer og ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør – kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. 

18.3 Oplysningerne arkiveres i 5 år jf. bogføringslovens krav til bogføringsdokumentation.

18.4 Den dataansvarlige er La Brava. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

18.5 Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

18.6 Oplysninger, som du har afgivet til La Brava videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger i forbindelse med et evt. salg af La Bravas forretningsaktiviteter.

18.7 Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget registrerede oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse imod at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores e-mailadresse (se pkt. 2.1)

18.8 Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

18.9 I øvrigt gælder vilkårene i vores persondatapolitik.

 

19 LOVVALG

19.1 Disse Salgs- og Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

VisaMastercardMobilepay

VisaMastercardMobilepay